Akcijos / Naujienos

Kiekvienam pirkėjui dovana!*

2018 10 29

*Apsipirkus prekybos centre „Mandarinas“ už 15 € ir daugiau dovanojame pirkinių maišelį-mandariną.

 

AKCIJOS APSIPIRKUSIEMS UŽ 15 EUR IR DAUGIAU DOVANOJAME PIRKINIŲ MAIŠELĮ-MANDARINĄ TAISYKLĖS

  1. 1.       ORGANIZATORIUS

1.1.  Akciją „Apsipirkusiems PC “Mandarinas” už 15 Eur ir daugiau dovanojame pirkinių maišelį-mandariną“ (toliau – Akcija) organizuoja UAB PC „Mandarinas“  (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 300056557, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva.

1.2.  Akcija organizuojama pagal šias akcijos „Pirk už 15 Eur ir gauk dovanų daugkartinį prekių maišelį“ taisykles (toliau –Taisyklės).

  1. 3.       AKCIJOS DALYVIAI

2.1.  Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys.

2.2.  Akcijoje negali dalyvauti UAB PC „Mandarinas“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

  1. 4.       DALYVAVIMO AKCIJOJE TAISYKLĖS

4.1.   Akcijos pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo, įsigijęs prekių ir/ar paslaugų prekybos centre „Mandarinas“ už 15 Eur (penkiolika eurų) ir daugiau, dovanų gauna daugkartinį prekių maišelį (toliau – Dovana).

4.2.  Dovanos atsiėmimo vietos: Dovaną galima atsiimti prekybos centre „Mandarinas“ esančioje parduotuvėje EXITO ir kavinėje SUŠIUKAS.

4.3.  Dovanos atsiėmimo sąlygos (toliau – Sąlygos): Dovanos atsiėmimo vietose pirkėjai turi pateikti pirkimo kvitą. Pirkimo kvito suma negali būti mažesnė nei 15 Eur (penkiolika eurų). Pirkimo kvitai nėra sumuojami. Neatsižvelgiant į pirkimo kvitų skaičių, vienas pirkėjas gauna vieną Dovaną.

4.4.  Dovanos atsiėmimo laikotarpis: Dovaną galima atsiimti per 2 (dvi) dienas nuo prekių ir/ar paslaugų įsigijimo dienos, įskaitant ir pirkimo dieną.

4.5.  Dovanų skaičius ribotas.

4.6.  Dovana į piniginį ekvivalentą nekeičiama.

  1. 5.       AKCIJOS TRUKMĖ

5.1.  Akcija vyksta nuo 2018 m. spalio 29 d. iki 2018 m. lapkričio 18 d. (imtinai) arba kol baigsis Dovanos.

  1. 6.       KITOS SĄLYGOS

5.1.    Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

5.2.    Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.3.    Akcijos taisyklės pateikiamos interneto svetainėje www.mandarinas.lt bei Dovanų atsiėmimo vietose.

Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internet svetainėje www.mandarinas.lt