PREKYBOS CENTRO „MANDARINAS“ PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato pagrindines prekybos centro „Mandarinas“ (toliau – PC Mandarinas) lankytojų, PC Mandarinas interneto svetainės (www.mandarinas.lt) lankytojų asmens duomenų tvarkymo taisykles. 

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiems klausimams, galite susisiekti su duomenų valdytoju: UAB PC „Mandarinas“, įmonės kodas 300056557, buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius, tel. + 370 5 279 4177 , el. p. pc@mandarinas.lt (toliau – Valdytojas). Valdytojas užtikrina tvarkomų Jūsų asmens duomenų saugumą.

Ši Politika gali būti atnaujinama. Valdytojas naująją šios Politikos versiją skelbia PC Mandarinas interneto svetainėje.

Asmens duomenų tvarkymas pateikus užklausas 

Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su Valdytoju el. paštu, pateikiate Valdytojui užklausas PC Mandarinas interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, paštu ar kitu būdu. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti gautas Jūsų užklausas (paklausimus, prašymus, skundus ir pan.), užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti Valdytojo interesus. Šiais tikslais Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu (Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į Valdytoją). 

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų pateikus užklausą, saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo Valdytojui pateikiamų asmens duomenų pobūdžio, kitų aplinkybių. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Valdytojo ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynybai, užklausų administravimui, gauto skundo nagrinėjimui, ginčo išsprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais. 

PC Mandarinas lankytojų asmens duomenų tvarkymas

Jums apsilankius PC Mandarinas, Valdytojas gali tvarkyti tam tikrus Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais atvejais.

 • Siekiant užtikrinti turto ir asmenų saugumą, tinkamai administruoti automobilių stovėjimo aikštelę, PC Mandarinas vykdomas bendras prekybos centro lankytojų bei jų automobilių vaizdo duomenų stebėjimas.Tai reiškia, kad Jums apsilankius PC Mandarinas, Valdytojas gali tvarkyti Jūsų bei Jūsų automobilio vaizdo duomenis Valdytojo teisėto intereso pagrindu. Vaizdo duomenys yra įrašomi ir įprastai saugomi iki 15 dienų. Tam tikrais atvejais vaizdo duomenys gali būti saugomi ilgiau, pavyzdžiui, kai tokie duomenys yra reikalingi Valdytojo ar kitų asmenų teisių gynimui arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
 • Tam tikrais atvejais Valdytojas PC Mandarinas patalpose gali organizuoti įvairius renginius. Informacija apie tokius renginius skelbiama atskirai. Visgi renginių viešinimo tikslu tokių renginių lankytojai gali būti fotografuojami ir (ar) filmuojami. Valdytojas šiuos vaizdo duomenis tvarko remdamasis renginių lankytojų sutikimu, kuris išreiškiamas Jums apsilankius renginyje. Pažymime, jog PC Mandarinas vykstančių renginių lankytojų vaizdo duomenys (pavyzdžiui, nuotraukos) gali būti viešinami (pavyzdžiui, PC Mandarinas interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, žiniasklaidos portaluose, kitose žiniasklaidos priemonėse ir pan.). Tokių renginių lankytojai visais atvejais turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jų vaizdo duomenų tvarkymo renginio viešinimo tikslu. Tai padaryti galima raštu (pavyzdžiui, el. paštu) informavus Valdytoją aukščiau nurodytais jo kontaktais.
  PC Mandarinas vykstančių renginių lankytojų vaizdo duomenys paprastai saugomi iki 2 metų.  Tam tikrais atvejais vaizdo duomenys gali būti saugomi ilgiau, pavyzdžiui, kai tokie duomenys yra reikalingi Valdytojo ar kitų asmenų teisių gynimui arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
 • PC Mandarinas veikia belaidžio interneto ryšys. PC Mandarinas lankytojai savo įrenginiais gali prisijungti prie belaidžio interneto ryšio. Tokiu atveju Valdytojas savo teisėto intereso pagrindu gali tvarkyti tam tikrus lankytojų įrenginių techninius duomenis, kiek tai yra reikalinga PC Mandarinas belaidžio interneto ryšio paslaugos teikimui. Šiuos duomenis Valdytojas tvarko iki 1 metų, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį (kai tokie duomenys yra reikalingi Valdytojo ar kitų asmenų teisių gynimui, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais).

Asmens duomenų tvarkymas apsilankius interneto svetainėje

Jums apsilankius PC Mandarinas interneto svetainėje, Valdytojas gali tvarkyti Jūsų IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis, jeigu juos suteikiate. Šie duomenys renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra mažos rinkmenos, kurios siunčiamos į Jūsų naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius PC Mandarinas interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia nuolatos gerinti interneto svetainę, geriau pritaikyti ją Jūsų poreikiams. Turėtina omenyje, jog kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos PC Mandarinas interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų PC Mandarinas interneto svetainė gali funkcionuoti netinkamai. 

PC Mandarinas interneto svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:

 

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu/
iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje

Nuo sutikimo/Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Nuo sutikimo/Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja „Google Analytics", kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje

Nuo sutikimo/
2 metai.

_gat

Šie slapukai naudojami „Google Analytics" statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant atpažinti Asmenį.

Pirmo įėjimo į puslapį metu/
2 dienos

Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą keisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Daugiau  naudingos informacijos apie slapukus bei būdus, kaip juos pašalinti, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org

Asmens duomenų gavėjai

Be šioje Politikoje minėtų duomenų tvarkytojų ir gavėjų, Valdytojas gali pasitelkti papildomus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios įmonės, vaizdo stebėjimo įrangą aptarnaujančios įmonės,  automobilių stovėjimo aikštelę administruojančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, taip pat kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugų teikimui gali būti perduodami tam tikri Jūsų asmens duomenys. Visais atvejais šiems Valdytojo pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina atitinkamų šių duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui.

Be to, tam tikrais atvejais vykdydamas teisės aktų reikalavimus arba gindamas teisėtus savo ar kitų trečiųjų asmenų interesus, Valdytojas kai kuriuos Jūsų asmens duomenis gali perduoti kitiems duomenų gavėjams (pavyzdžiui, policijai, teismui ir pan.).

Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų bei duomenų gavėjų kategorijas, duomenų saugojimo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu Jūs manote, kad Valdytojo tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti, kad Valdytojas šią informaciją pakeistų ar patikslintų.
 • Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis.
 • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Valdytojo teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdytojas apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Tam tikrais atvejais, duomenis, kuriuos Valdytojas tvarko gavęs Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui.
 • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tolesniam šių duomenų tvarkymui arba, kai yra siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 
 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Valdytojas nustos tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis.

Daugiau sužinoti apie savo (duomenų subjektų) teises, jų įgyvendinimo sąlygas ir ypatumus galite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainės www.ada.lt skiltyje „Jūsų teisės“. 

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis ar turėdami bet kokių su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų susisiekite su Valdytoju šioje Politikoje aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų kreipimąsi ir pateikti Jums išsamų atsakymą, prašome užklausas mums pateikti raštu (el. paštu). Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais pirmiausia rekomenduojame susisiekti su Valdytoju, kad galėtume rasti tinkamą ir efektyvų problemos sprendimą.