Lietuvos paštas

Pašte teikiamos šios paslaugos: galima išsiųsti laiškus, atvirukus, smulkiuosius paketus, registruotąsias ir įvertintąsias pašto siuntas, taip pat galima įsigyti vokų, atvirukų, filatelinės produkcijos, užsisakyti prenumeruojamų periodinių leidinių, sumokėti mokesčius už įvairias paslaugas, atsiimti draudimo ir kitas išmokas, pasinaudoti vartojimo kredito paslaugomis, išsiųsti pašto perlaidas, pasinaudoti pasiuntinių pašto teikiamomis paslaugomis, atsiimti pašto siuntas, „prekes paštu“ ir kt.